Chine, Villes

Photos prises à Hangzhou, Nanjing, Suzhou, Shaoxing, Shanghai, Guangzhou